Metoda zapobiegająca mieszaniu się różnych warstw wodonośnych w studni głębinowej

Metoda zapobiegająca mieszaniu się różnych warstw wodonośnych w studni głębinowej

Studnie głębinowe w Nowym Sączu wymagają na odpowiedniej głębokości zastosowania korka uszczelniającego. Przestrzeń między średnicą otworu, rurą PCV i żwirem filtracyjnym wypełniana jest granulatem, który pod wpływem wody zwiększa swoją objętość i dzięki temu zapobiega mieszani się wody z różnych warstw wodonośnych.

Pompowanie oczyszczające

Podczas prac budowlanych, przy tworzeniu studni wykonuje się pompowanie oczyszczające za pomocą pompy głębinowej, aż do czasu uzyskania czystej i klarownej wody.